Profile

Menu Style

Cpanel

Odluka o drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2015.godinu.

  • PDF

Na osnovu člana 1, 2 i 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«, br.13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 05.08.2015.god. donio je :

Odluku o drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2015.godinu

Konkurs za II ( drugu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2015. godini

  • PDF

Saglasno odredbi člana 6. alineja 3. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ( „Sl.list Crne Gore“ br.13/08, 64/11 ), člana 18 Statuta Fonda, Upravni odbor Fonda , u skladu sa Odlukom donesenoj na sjednici održanoj: 26.06.2015 god. raspisuje

Konkurs za II ( Drugu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2015. godini

Obrasci

  • Prijava na konkurs

  • OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ O PROJEKTU

  • Tabela za ocjenjivanje projekta

Prijava na Konkurs za raspodjelu finansijskih  sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje i sufinansiranje  projekata u 2015. godini

Prijava na Konkurs možete preuzeti ovde

Obrazac za izvještavanje o realizovanim projektima finansiranim i sufinansiranim na konkursu fonda za manjine za 2015. godinu

Obrazac možete preuzeti ovde

 

 

Tabela za ocjenjivanje projekta.


Tabelu za ocjenjivanje projekta možete preuzeti ovde

Galerija slika

Stupite u kontakt

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava


Ulica Slobode 85
82000 Podgorica
Crna Gora
Telefon / Fax +382 20 664 362
E-mail: fondzamanjine@t-com.me

 

You are here Home