Profile

Menu Style

Cpanel

Odluka o raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014.godinu

  • PDF

Na osnovu čl. 1, čl.2. i čl. 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«,br13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 19.06.2014.god.donio je

Odluku o I raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014 godinu
Odluku možete preuzeti ovdje

Lista projekata pristiglih na Konkurs za I ( prvu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2014. godini

  • PDF

Na Konkurs za I ( prvu ) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2014. godini pristigli su sljedeći projekti.

Listu možete preuzeti ovdje

Obrasci

  • Prijava na konkurs

  • OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ O PROJEKTU

  • Tabela za ocjenjivanje projekta

Prijava na Konkurs za raspodjelu finansijskih  sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje i sufinansiranje  projekata u 2014.godini

Prijava na Konkurs možete preuzeti ovde

Obrazac za izvještavanje o realizovanim projektima finansiranim i sufinansiranim na konkursu fonda za manjine za 2014. godinu

Obrazac možete preuzeti ovde

 

 

Tabela za ocjenjivanje projekta.


Tabelu za ocjenjivanje projekta možete preuzeti ovde

Galerija slika

Stupite u kontakt

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava


Ulica Slobode 85
82000 Podgorica
Crna Gora
Telefon / Fax +382 20 664 362
E-mail: fondzamanjine@t-com.me

 

You are here Home