24март2019

×

Обавештење

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Елмир Куртагић

Елмир Куртагић, дипл ецц, ВД директора Фонда за заштиту и остваривање мањинских права Црне Горе.

Рођен је 21.02.1982. године у Рожајама. Завршио је основне студије на Економском факултету Универзитета Црне Горе. Тренутно похађа магистарске студије, смјер Економија јавног сектора-јавне финансије.

Од 2007. до 2012. године радио је у компанији Додинг ДОО Подгорица, на пословима финансијске струке, па све до руководиоца сектора велепродаје.

Од 2014. године запослен је у Фонду за заштиту и остваривање мањинских права Црне Горе, као самостални савјетник I за финансијске послове, а 26.09.2018 године изабран је за ВД директора Фонда за заштиту и остваривање мањинских права Црне Горе. .