24март2019

×

Обавештење

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

.

Рјешење о поништавању дијела Одлуке о расподјели средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 Закона о мањинским правима и слободама за 2018 годину број 900/18.

Рјешење можете преузети овдје

 

Обавјештење о објављивању Одлуке о расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2018. годину.

Одлуку можете преузети овдје

Листа пројеката пристиглих на Конкурс за расподјелу финансијских средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права у 2018. години

На Конкурс за расподјелу финансијских средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права у 2018. години пристигли су сљедећи пројекти.

Листу пројеката можете преузети овдје

Jавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 Закона о мањинским правима и слободама за 2018.годину

Сагласно одредби члана 36х Закона о мањинским правима и слободама („Сл.лист РЦГ“, бр. 31/06, 51/06, 38/07 и „Сл.лист Црне Горе“, бр. 02/11, 08/11, 031/17), у вези са Одлуком о оснивању Фонда за заштиту и остваривање мањинских права („Сл.лист Црне Горе“, бр.13/08, 64/11,068/17), те сходно одредбама Правилника о начину вредновања пројеката који се финансирају из средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права („Сл.лист Црне Горе“, бр.64/18), Управни одбор Фонда, у складу са Одлуком донесеном на сједници одржаној 03.12.2018. год. расписује  

Јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 Закона о мањинским правима и слободама за 2018.годину

Пријаву на kонкурс можете преузетиi овдје

Обавјештење о објављивању Одлуке о II (другој) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017. годину

Обавјештавамо правна и физичка лица, учеснике на Јавном Конкурсу за II расподјелу средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017. годину, друга заинтересована правна и физичка лица, као и јавност Црне Горе, да је Управни одбор Фонда за заштиту и остваривање мањинских права, на VI редовној сједници одржаној дана 21.07.2017.године , донио Одлуку о II (другој) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017. годину, број 1792/17 од 25.07.2017.године.
Одлука о II (другој) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017. годину, број 1792/17 од 25.07.2017.године је објављена дана 27.07.2017.године на службеном сајту Фонда, као и Образложења комисија за наведену Одлуку.

Страна 1 од 8

Обрасци

  • Пријава на конкурс

  • Образац за извјештај о пројекту

  • Табела за оцјењивање пројекта

Пријава на Конкурс за расподјелу финансијских средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за финансирање и суфинансирање пројеката у 2018. години

Пријаву за конкурс можете преузети овдје

Образац за извјештавање о реализованим пројектима финансираним и суфинансираним на конкурсу фонда за мањине за 2018

Образац можете преузети овдје

 Табелу за оцјењивање пројекта можете преузети овдје.