16новембар2018

×

Обавештење

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Обавјештење о објављивању Одлуке о II (другој) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017. годину

Обавјештавамо правна и физичка лица, учеснике на Јавном Конкурсу за II расподјелу средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017. годину, друга заинтересована правна и физичка лица, као и јавност Црне Горе, да је Управни одбор Фонда за заштиту и остваривање мањинских права, на VI редовној сједници одржаној дана 21.07.2017.године , донио Одлуку о II (другој) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017. годину, број 1792/17 од 25.07.2017.године.
Одлука о II (другој) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017. годину, број 1792/17 од 25.07.2017.године је објављена дана 27.07.2017.године на службеном сајту Фонда, као и Образложења комисија за наведену Одлуку.

Одлуку о другој (II) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017.годину

На основу члана 1, 2 и 6. Одлуке о оснивању Фонда за заштиту и остваривање мањинских права (»Сл.лист Црне Горе«, бр.13/08, 64/11), и члана 18. Статута Фонда за мањине, Управни одбор Фонда за заштиту и остваривање мањинских права на сједници одржаној дана 21.07.2017.год. донио је :

Одлуку о другој (II) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017.годину 

 

 

 

ЛИСТА ПРОЈЕКАТА СА ОБРАЗЛОЖЕЊИМА КОМИСИЈА

Прва комисија -      "Очување и развој националне и етничке посебности"
Друга комисија -     "Очување и унапријеђење културног идентитета и баштине"
Трећа комисија -    "Очување и развој језичког идентитета"
Четврта комисија - "Очување и унапређење вјерског идентитета"

Листа пројеката пристиглих на Конкурс за II (другу) распођелу финансијских средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права у 2017. години

На Конкурс за II ( другу ) распођелу финансијских средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права у 2016. години пристигли су сљедећи пројекти.

Листа пројеката пристиглих на Конкурс за II (другу) распођелу финансијских средстава за финансирање и суфинансирање  пројеката из средстава  Фонда за заштиту и остваривање мањинских права у 2017. години

Конкурс за II ( другу ) расподјелу финансијских средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права у 2017. години

Сагласно одредби члана 6. алинеја 3. Одлуке о оснивању Фонда за заштиту и остваривање мањинских права ( „Сл.лист Црне Горе“ бр.13/08, 64/11 ), члана 18 Статута Фонда, Управни одбор Фонда , у складу са Одлуком донесеној на сједници одржаној: 31.05.2017. год. расписује

Конкурс за II ( другу ) расподјелу финансијских средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права у 2017. години

Одлука о првој (I) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017.годину

На основу члана 1, 2 и 6. Одлуке о оснивању Фонда за заштиту и остваривање мањинских права (»Сл.лист Црне Горе«, бр.13/08, 64/11), и члана 18. Статута Фонда за мањине, Управни одбор Фонда за заштиту и остваривање мањинских права на сједници одржаној дана 18.04.2017.год. донио је :

Одлука о првој (I) расподјели средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за 2017.годину 

 

 

 

ЛИСТА ПРОЈЕКАТА СА ОБРАЗЛОЖЕЊИМА КОМИСИЈА

Прва комисија -      "Очување и развој националне и етничке посебности"
Друга комисија -     "Очување и унапријеђење културног идентитета и баштине"
Трећа комисија -    "Очување и развој језичког идентитета"
Четврта комисија - "Очување и унапређење вјерског идентитета"

Страна 1 од 7

Обрасци

  • Пријава на конкурс

  • Образац за извјештај о пројекту

  • Табела за оцјењивање пројекта

Пријава на Конкурс за расподјелу финансијских средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права за финансирање и суфинансирање пројеката у 2017. години

Пријаву за конкурс можете преузети овдје

Образац за извјештавање о реализованим пројектима финансираним и суфинансираним на конкурсу фонда за мањине за 2017. годину

Образац можете преузети овдје

 Табелу за оцјењивање пројекта можете преузети овдје.