24mart2019

×

Obaveštenje

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore

Fond je osnovala Skupština Crne Gore Odlukom o osnivanju Fonda za manjine („Službeni list Crne Gore“, broj 13/08, od 26.02.2008.godine). Zakonom o izmjenama i dopnama Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Službeni list Crne Gore“, br. 64/11, od 29.12. 2011) promjenjen je naziv Fonda u Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.
Fond je osnovan radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.
Fond ima svojstvo pravnog lica. Sredstva Fonda se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore i drugih izvora, u skladu sa zakonom.


Organi Fonda su: