16novembar2018

×

Obaveštenje

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Upravni odbor

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 4 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list CG", br. 13/8 i 64/11), Skupština Crne Gore 25. saziva, na Šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 28. juna 2016. godine, donijela je Odluku o izboru osam članova/ica Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“, br. 041/16 od 06.07.2016)

 

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava biraju se:

 1. Refadija Abdić,
 2. Ivan Dragičević,
 3. Ardijan Mavriq,
 4. Ruzhdi Luka,
 5. Remzija Ramusović,
 6. Milivoje Krgović,
 7. Mirsat Cikotić i
 8. Dženana Kraina.

 

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, a u vezi sa članom 4 stav 2 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“, br 13/08 i 64/11), Skupština Crne Gore 25. saziva, na sedmoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 17. decembra 2013. godine donijela je Odluku o izboru pet članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“, br. 58/13 od 20.12.2013).

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava izabrani su:

 1. Basri Lika
 2. Ana Popović
 3. Šukrija Cikotić
 4. Refadija Abdić
 5. Momčilo Vuksanović
 6. Selma Cecunjanin
 7. Mersudin Gredić
 8. Zvonimir Deković
 9. Sabrija Vulić
 10. Leon Gjokaj
 11. Mirsat Cikotić
 12. Adnan Muhović
 13. Ivan Dragičević
 14. Bujar Hasangjekaj
 15. Milivoje Krgović

 

 

Na osnovu člana 82 stav 3 Ustava Crne Gore i člana 4 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“ , broj 13/08, 64/11), Skupština Crne Gore 24. saziva, na šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnog) zasijedanja u 2012. godini, dana 6. juna 2012. godine, donijela je Odluku o izboru članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“, br. 31/12 od 15.06.2012)

 

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava izabrani su:

 

 1. Adnan Muhović – iz reda parlamentarne političke partije;
 2. Refadija Abdić – iz reda parlamentarne političke partije;
 3. Leon Gjokaj – iz reda parlamentarne političke partije;
 4. Mirsat Cikotić – iz reda parlamentarne političke partije;
 5. Selma Cecunjanin – iz reda parlamentarne političke partije;
 6. Ivan Dragičević – iz reda parlamentarne političke partije;
 7. Lika Basri – iz reda parlamentarne političke partije ;
 8. Milivoje Krgović– iz reda parlamentarne političke partije
 9. Mersudin Gredić – predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 

 

Na osnovu člana 82 Ustava Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ , broj 1/07), a u vezi člana 4 stav 2 alineja 4 Odluke o osnivanju Fonda za manjine („Službeni list Crne Gore“, br. 13/08), Skupština Crne Gore 24. saziva, na trećoj sjednici prvog redovnog zasjedanja u 2009. godini, dana 29. jula 2009. godine, donijela je Odluku o izboru članova Upravnog odbora Fonda za manjine („Službeni list Crne Gore“, broj 51/09 od 04.08.2009.)

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za manjine izabrani su:

 1. Šukrija Cikotić – predstavnik Bošnjačkog savjeta;
 2. Musa Đoka – predstavnik Albanskog savjeta;
 3. dr Avdul Kurpejović – predstavnik Muslimanskog savjeta;
 4. dr Miroslav Marić – predstavnik Hrvatskog savjeta;
 5. Muhamed Uković – predstavnik Romskog savjeta;
 6. dr Momčilo Vuksanović – predstavnik Srpskog savjeta;
 7. Orhan Šahmanović – sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava;
 8. Đorđe Pinjatić – predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode;
 9. dr Halil Duković – iz reda poslanika/ica;
 10. Husnija Šabović – iz reda poslanika/ica;
 11. Ljerka Dragičević – iz reda poslanika/ica;
 12. Hidajeta Bajramspahić – iz reda poslanika/ica;
 13. Rifat Rastoder - – iz reda poslanika/ica;
 14. dr Amer Halilović – iz reda poslanika/ica;
 15. Mehmet Bardhi – iz reda poslanika/ica.

 

Na osnovu člana 82 Ustava Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ , broj 1/07), a u vezi člana 4 stav 2 alineja 4 Odluke o osnivanju Fonda za manjine („Službeni list Crne Gore“, br. 13/08), Skupština Crne Gore, na sedmoj sjednici prvog redovnog zasjedanja u 2008. godini, dana 31. jula 2008. godine, donijela je Odluku o izboru članova Upravnog odbora Fonda za manjine („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08 od 07.08.2008.)

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za manjine izabrani su:

 1. Šukrija Cikotić – predstavnik Bošnjačkog savjeta;
 2. Musa Đoka – predstavnik Albanskog savjeta;
 3. dr Avdul Kurpejović – predstavnik Muslimanskog savjeta;
 4. dr Miroslav Marić – predstavnik Hrvatskog savjeta;
 5. Muhamed Uković – predstavnik Romskog savjeta;
 6. Koča Pavlović – predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode;
 7. Orhan Šahmanović – sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava;
 8. Božo Nikolić – iz reda poslanika/ica;
 9. Husnija Šabović – iz reda poslanika/ica;
 10. dr Omer Adžović – iz reda poslanika/ica;
 11. Hidajeta Bajramspahić – iz reda poslanika/ica;
 12. Rifat Rastoder – iz reda poslanika/ica;
 13. dr Amer Halilović – iz reda poslanika/ica;
 14. Mehmet Bardhi – iz reda poslanika/ica;
 15. Momčilo Vuksanović – iz reda poslanika/ica.

 

 

 

NASLOVNA FOND KONKURSI ODLUKE DOKUMENTA PRESS GALERIJA IZVJEŠTAJI KONTAKT
  Direktor Fonda     Pravilnici   Video galerija Analitičke kartice  
  Upravni odbor     Odluke   Foto galerija Putni nalozi  
        Obrasci        

 Copyright 2010.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore