24mart2019

×

Obaveštenje

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

.

Rješenje o poništavanju dijela Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2018 godinu broj 900/18.

 

Rješenje možete preuzeti ovdje

Obavještenje o objavljivanju Odluke o raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu.

Odluku možete preuzeti ovdje

Lista projekata pristiglih na Konkurs za raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2018. godini

Na Konkurs za raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2018 godini pristigli su sljedeći projekti.

Listu možete preuzeti ovdje

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2018.godinu

Saglasno odredbi člana 36h Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), u vezi sa Odlukom o osnivanju Fonda za  zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.13/08, 64/11,068/17), te shodno odredbama  Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list  Crne Gore“, br.64/18), Upravni odbor Fonda, u skladu sa  Odlukom  donesenom na sjednici održanoj 03.12.2018. god. raspisuje 

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2018.godinu

Prijavu na Konkurs možete preuzeti ovdje

Obavještenje o objavljivanju Odluke o II (drugoj) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017. godinu

Obavještavamo pravna i fizička lica, učesnike na Javnom Konkursu za II raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017. godinu, druga zainteresovana pravna i fizička lica, kao i javnost Crne Gore, da je Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, na VI redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2017.godine , donio Odluku o II (drugoj) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017. godinu, broj 1792/17 od 25.07.2017.godine.
Odluka o II (drugoj) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017. godinu, broj 1792/17 od 25.07.2017.godine je objavljena dana 27.07.2017.godine na službenom sajtu Fonda, kao i Obrazloženja komisija za navedenu Odluku.

 

 

Strana 1 od 8

Obrasci

  • Prijava na konkurs

  • Obrazac za izvještaj o projektu

  • Tabela za ocjenjivanje projekta

Prijava na Konkurs za raspodjelu finansijskih  sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje i sufinansiranje  projekata u 2018. godini


Prijava na Konkurs možete preuzeti ovdje

Obrazac za izvještavanje o realizovanim projektima finansiranim i sufinansiranim na konkursu fonda za manjine za 2018. godinu

Obrazac možete preuzeti ovdje

 Tabelu za ocjenjivanje projekta možete preuzeti ovdje