16novembar2018

×

Obaveštenje

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Saopštenje za javnost

Dana 23.12.2013 održana je 8 redovna sjednica Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na kojoj je donesena Odluka o II raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostarivanje manjinskih prava za 2013.godinu. Za ovaj konkurs Fond je raspolagao sa sredstvima u ukupnom iznosu od 227.500,00 €.

Odluka o drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2013.godinu.

Na osnovu člana 1, 2 i 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«, br.13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 23.12.2013.god. donio je :

Odluku o drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2013.godinu

Odluka o prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2013.godinu.

Na osnovu člana 1, 2 i 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«, br.13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 17.07.2013.god. donio je :

Odluku o raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2013.godinu

Odluka o drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2012.godinu

Na osnovu člana 1, 2 i 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«, br.13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 11.12.2012.god. donio je :

Odluku o raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2012.godinu

Odluka o prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2012.godinu.

Na osnovu člana 1, 2 i 6. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (»Sl.list Crne Gore«, br.13/08, 64/11), i člana 18. Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici održanoj dana 05.04.2012.god. donio je :

Odluku o raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2012.godinu

Strana 6 od 7

Obrasci

  • Prijava na konkurs

  • Obrazac za izvještaj o projektu

  • Tabela za ocjenjivanje projekta

Prijava na Konkurs za raspodjelu finansijskih  sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje i sufinansiranje  projekata u 2017. godini


Prijava na Konkurs možete preuzeti ovdje

Obrazac za izvještavanje o realizovanim projektima finansiranim i sufinansiranim na konkursu fonda za manjine za 2018. godinu

Obrazac možete preuzeti ovdje

 Tabelu za ocjenjivanje projekta možete preuzeti ovdje 

 

 

NASLOVNA FOND KONKURSI ODLUKE DOKUMENTA PRESS GALERIJA IZVJEŠTAJI KONTAKT
  Direktor Fonda     Pravilnici   Video galerija Analitičke kartice  
  Upravni odbor     Odluke   Foto galerija Putni nalozi  
        Obrasci        

 Copyright 2010.Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore